دامبو – دامبو و دوستان بر فراز آسمان

داستان دوست‌داشتنی دامبو، فیل پرنده و تمام دوستانش توی سیرک در پنج قصه‌ی به‌‌هم‌پیوسته ادامه دارد. سیرک مَکس مِدیچی پر است از عجایب و شگفتی‌ و هیجان!

توضیحات

داستان دوست‌داشتنی دامبو، فیل پرنده و تمام دوستانش توی سیرک در پنج قصه‌ی به‌‌هم‌پیوسته ادامه دارد. سیرک مَکس مِدیچی پر است از عجایب و شگفتی‌ و هیجان! با دامبو و دوستانش در این راه پرماجرا همراه باشید که در آن تفاوت‌ها ستوده می‌شود و رویاها اوج می‌گیرد.