داستان اسباب‌بازی – مأموریت جدید

اندی داشت می‌رفت دانشگاه و اسباب‌بازی‌ها هم داشتند روانه‌ی انباری زیرشیروانی می‌شدند. گروهبان و سربازان سبزپوشش به این نتیجه رسیده بودند که مأموریتشان

توضیحات

اندی داشت می‌رفت دانشگاه و اسباب‌بازی‌ها هم داشتند روانه‌ی انباری زیرشیروانی می‌شدند. گروهبان و سربازان سبزپوشش به این نتیجه رسیده بودند که مأموریتشان در اتاق اندی به پایان رسیده و حالا باید مأموریت جدیدی را آغاز کنند. پس با همه‌ی اسباب‌بازی‌ها خداحافظی کردند و از لبه‌ی پنجره بیرون پریدند…