داستان‌های پنج دقیقه‌ای میکی‌موس

با ماجراهای میکی ماوس همراه شوید!
میکی در آب‌های خروشان قایق‌سواری می‌کند و موج‌سواری یاد می‌گیرد و یک شام رمانتیک می‌پزد و یک عالمه کارهای دیگر می‌کن

توضیحات

با ماجراهای میکی ماوس همراه شوید!
میکی در آب‌های خروشان قایق‌سواری می‌کند و موج‌سواری یاد می‌گیرد و یک شام رمانتیک می‌پزد و یک عالمه کارهای دیگر می‌کند. هر کدام از داستان‌های این مجموعه را می‌توان با صدای بلند در پنج دقیقه خواند ــ یعنی بهترین زمان ممکن برای وقت خواب یا وقت داستان یا اصلاً هر وقتی!