داستان‌های شب سه دقیقه‌ایِ دانیِل بَبری

این کتاب مجموعه‌ای است از دوازده تا از محبوب‌ترین داستان‌های دانیِل ببری که برای قصه‌خوانی قبل خواب عالی هستند! از ملاقات با پدربزرگ گرفته تا پختن نان

توضیحات

این کتاب مجموعه‌ای است از دوازده تا از محبوب‌ترین داستان‌های دانیِل ببری که برای قصه‌خوانی قبل خواب عالی هستند! از ملاقات با پدربزرگ گرفته تا پختن نان موزی، دانیِل عاشق ماجراجویی‌های جدید است. از همه بهتر، هر داستان طوری طراحی شده‌است که به مدت سه دقیقه بلند خوانده و تمام شود. بنابراین این کتاب یک راه حل عالی برای ببرهای کوچولویی است که قبل از خواب دلشان می‌خواهد «فقط یک داستان دیگر» هم بشنوند.