خرس کجاست؟

این کتاب دلنشین و پر از ماجراجویی، ماجرای پسر کوچولویی را دنبال می‌کند که همه‌ی بالا و پایین خانه را می‌گردد تا خرس گم‌شده‌اش را پیدا کند و آخرش هم آد

توضیحات

این کتاب دلنشین و پر از ماجراجویی، ماجرای پسر کوچولویی را دنبال می‌کند که همه‌ی بالا و پایین خانه را می‌گردد تا خرس گم‌شده‌اش را پیدا کند و آخرش هم آدم را غافلگیر می‌کند!
خرس کجاست؟
خرس توی کمد است؟
خرس توی حمام است؟
خرس روی تاب است؟