خرس می‌شمارد

شمارش اعداد با این خرس دوست‌داشتنی از مجموعه کتاب‌های تصویری پرفروش نیویورک‌تایمز خیلی مفرح است!
عددها، عددها همه‌جا هستند!
شما هم می‌توانید با خرس بش

توضیحات

شمارش اعداد با این خرس دوست‌داشتنی از مجموعه کتاب‌های تصویری پرفروش نیویورک‌تایمز خیلی مفرح است!
عددها، عددها همه‌جا هستند!
شما هم می‌توانید با خرس بشمارید؟