خرس بی‌خواب

دوستان خرس تلاش می‌کنند به او کمک کنند تا به موقع برای زمستان به خواب برود. زمستان شده و در اعماق جنگل، خرس باید در خواب ناز باشد. اما وقتی دوستانش می

توضیحات

دوستان خرس تلاش می‌کنند به او کمک کنند تا به موقع برای زمستان به خواب برود. زمستان شده و در اعماق جنگل، خرس باید در خواب ناز باشد. اما وقتی دوستانش می‌آیند به او سر بزنند، می‌بینند که خرس هنوز بیدار است! برای او چای داغ دم می‌کنند و برایش لالایی می‌خوانند، ولی انگار هیچ کدام از این کارها فایده ندارد! آیا خرس می‌تواند بخوابد؟ یا تمام زمستان را بیدار می‌ماند؟