خرابکاری در روزِ دوست داشتن – شهر لگو

روز دوست داشتن را با ما در شهر لگو جشن بگیرید. مردم شهر در حال کار و تلاش روزانه هستند که ناگهان با اشتباهِ یک دانشمند در محاسباتش، همگی عاشق می‌شوند!

توضیحات

روز دوست داشتن را با ما در شهر لگو جشن بگیرید. مردم شهر در حال کار و تلاش روزانه هستند که ناگهان با اشتباهِ یک دانشمند در محاسباتش، همگی عاشق می‌شوند! کارگران ساختمانی عاشق جرثقیل‌ها می‌شوند، گربه‌ها عاشق سگ‌ها می‌شوند و حتی پلیس شهر عاشق یک دزد می‌شود! آیا دانشمند حواس‌پرت می‌تواند این خرابکاری بزرگ در روز دوست داشتن را سر و سامان دهد؟…