جنگ ستارگان – داستان‌های پنج دقیقه‌ای

در زمان‌های دور، در کهکشان‌های خیلی دور…
بار دیگر در فضا به قهرمانان «جنگ ستارگان» بپیوندید و در قالب پنج داستان به جهان جنگ ستارگان بازگردید. هر دا

توضیحات

در زمان‌های دور، در کهکشان‌های خیلی دور…
بار دیگر در فضا به قهرمانان «جنگ ستارگان» بپیوندید و در قالب پنج داستان به جهان جنگ ستارگان بازگردید. هر داستان را می‌توان در پنج دقیقه مطالعه کرد، که برای ماجراجویی‌های کهکشانی با سرعت نور کاملاً مناسب است!