تیموی سیّاح

تیمو کوچولو که تمام کتاب‌های توی دهکده‌شان را خوانده، تصمیم می‌گیرد که دیگر باید خانه را ترک کند و برای خودش یک قهرمان شود. هرچند که این کار به حرف آس

توضیحات

تیمو کوچولو که تمام کتاب‌های توی دهکده‌شان را خوانده، تصمیم می‌گیرد که دیگر باید خانه را ترک کند و برای خودش یک قهرمان شود. هرچند که این کار به حرف آسان است، در عمل دشوارتر از این حرف‌هاست. امّا تیموی قصه‌ی ما هم قهرمانی مصمم و ثابت‌قدم است. ماجراهای تیمو سرشار است از تعلیق و جانوران شگفت‌انگیز و انواع و اقسام سحر و جادو.