تک‌شاخ‌ها واقعی‌اند!

خاک ستاره و اکلیل و رنگین‌کمان، اوه خدایا! می‌دانستید که یونیکورن‌ها شاخ‌هایشان را با گرد جادویی پریان و شعاع‌های نور ماه برق می‌اندازند و دوست دارند

توضیحات

خاک ستاره و اکلیل و رنگین‌کمان، اوه خدایا! می‌دانستید که یونیکورن‌ها شاخ‌هایشان را با گرد جادویی پریان و شعاع‌های نور ماه برق می‌اندازند و دوست دارند به انعکاس خودشان نگاه کنند؟ عاشقان تک‌شاخ‌ها غرق لذت خواهند شد از اینکه انواع «حقایق» مربوط به این موجودات افسانه‌ای محبوب را در کتاب هالی هاتم بخوانند!