تو که بازیگوشی و شگفت‌انگیز

پیش از آنکه تو از راه برسی، خیلی چیزها متفاوت بود! امّا حالا… خنده هست و یک خانه پر از ماجرا و اسباب‌بازی و یک‌عالمه غافلگیری دیگر.

توضیحات

پیش از آنکه تو از راه برسی، خیلی چیزها متفاوت بود! امّا حالا… خنده هست و یک خانه پر از ماجرا و اسباب‌بازی و یک‌عالمه غافلگیری دیگر.