تعقیب و گریز در جنگل

هنگامی که دو دانشمند شهر لگو به همراه گروه تحقیقاتی‌شان در جنگل هستند، جستجو برای یک عنکبوت کمیاب آن‌ها را به سمت یک ماجراجویی هیجان‌انگیز می‌برد!
مار

توضیحات

هنگامی که دو دانشمند شهر لگو به همراه گروه تحقیقاتی‌شان در جنگل هستند، جستجو برای یک عنکبوت کمیاب آن‌ها را به سمت یک ماجراجویی هیجان‌انگیز می‌برد!
مارها، پلنگ‌ها و جواهر‌ها، عجب داستانی! آیا آن‌ها عنکبوت ــ یا راه‌ برگشت به سمت چادرهایشان را پیدا می‌کنند؟