ترس و لرز روز اول

اولین روز مدرسه فرا رسیده و حیوانات نگرانند. تنبل می‌ترسد سر وقت نرسد، مار نمی‌تواند کوله‌اش را روی دوشش بیندازد، خرگوش هم می‌ترسد نتواند یک جا آرام ب

توضیحات

اولین روز مدرسه فرا رسیده و حیوانات نگرانند. تنبل می‌ترسد سر وقت نرسد، مار نمی‌تواند کوله‌اش را روی دوشش بیندازد، خرگوش هم می‌ترسد نتواند یک جا آرام بنشیند و بخواهد همه‌اش ورجه‌وُرجه کند. با این حال، وقتی بالاخره همه می‌آیند سر کلاس حسابی غافلگیر می‌شوند: یک نفر دیگر هم هست که حسابی نگران است…