تبدیل‌شوندگان – قسمت ۲

مگاترون پیروانش (اسنتیکون‌ها) را دور خودش جمع کرده است و حرف‌های تازه‌ای برای گفتن دارد. اوریون که نگران این سخنرانی‌هاست سعی می‌کند آرامش کند تا جلوی

توضیحات

مگاترون پیروانش (اسنتیکون‌ها) را دور خودش جمع کرده است و حرف‌های تازه‌ای برای گفتن دارد. اوریون که نگران این سخنرانی‌هاست سعی می‌کند آرامش کند تا جلوی آشوب را بگیرد. در این میان رابل در تلاش است که جای خودش را در دنیای تازه‌اش پیدا کند و وایندبلید و پراول و کرومیا به دنبال راهی برای حل پرونده‌ی قتل برین‌استروم هستند…