تبدیل‌شوندگان – قسمت ۱

جوان‌ترین بات سایبرترون تازه چهل و یک سایکلش شده و با مربی‌اش ماجراجویی‌های جدیدش را شروع می‌کند. ولی به نظر می‌رسد که اوضاع همیشه آرام سایبرترون درحا

توضیحات

جوان‌ترین بات سایبرترون تازه چهل و یک سایکلش شده و با مربی‌اش ماجراجویی‌های جدیدش را شروع می‌کند. ولی به نظر می‌رسد که اوضاع همیشه آرام سایبرترون درحال تغییر است. بعد از نسل‌ها، قتلی در سیاره اتفاق می‌افتد که با وجود آشوب حزب‌های متفاوت فعال در سیاره، شاید بهتر است که فعلاً پنهان بماند…