به‌دنبالِ تخمِ طلا – شهر لگو

کتاب خواندن در شهر لگو هرگز خسته‌کننده نیست، حتی در روز عید! بری و لری می خواهند یک‌شبه ثروتمند شوند. بنابراین وقتی که متوجه می شوند دو پلیس تازه‌کار

توضیحات

کتاب خواندن در شهر لگو هرگز خسته‌کننده نیست، حتی در روز عید! بری و لری می خواهند یک‌شبه ثروتمند شوند. بنابراین وقتی که متوجه می شوند دو پلیس تازه‌کار قصد دارند در روز عید پاک، یک تخم طلای قیمتی را به موزه‌ی شهر منتقل کنند، برای دزدیدن آن یک نقشه حسابی می‌کشند. اما آیا می‌توانند با تخم طلا قسر در بروند یا تمام نقشه‌هایشان نقش بر آب خواهد شد؟…