برو! برو! کُری کارسون – اولین روز مدرسه

کُری در اولین روز مدرسه‌اش برای پیدا کردن دوستان جدید هیجان دارد. اما وقتی مامان او را به مدرسه می‌برد، کُری احساس نگرانی پیدا می‌کند.
برو! برو! کُری

توضیحات

کُری در اولین روز مدرسه‌اش برای پیدا کردن دوستان جدید هیجان دارد. اما وقتی مامان او را به مدرسه می‌برد، کُری احساس نگرانی پیدا می‌کند.
برو! برو! کُری کارسون، درباره‌ی بچه‌ماشین کوچکی‌ست که سوختش تفریح و بازی‌ست! کُری به‌همراه خانواده‌اش در شهری روی تپه‌های بامپرتون زندگی می‌کند که پر است از ماشین‌هایی مربوط به کارخانه‌ها و برندهای متفاوت. کُریِ بازیگوش و کنجکاو گاهی‌اوقات از مسیر پر پیچ و خم کودکی گمراه می‌شود اما خوشبختانه دوستان و خانواده‌اش همیشه به او کمک می‌کنند تا دوباره در مسیر درست قرار گیرد.