برف‌روب کوچولو

پرفروش‌ترین کتاب نیویورک‌تایمز
در خدمه‌ی جاده‌ی کوهستان عظیم، فقط کامیون‌های بزرگ وجود دارند. تا وقتی که یک برف‌روبِ کوچولو به آن‌ها می‌پیوندد. هیچ‌کد

توضیحات

پرفروش‌ترین کتاب نیویورک‌تایمز
در خدمه‌ی جاده‌ی کوهستان عظیم، فقط کامیون‌های بزرگ وجود دارند. تا وقتی که یک برف‌روبِ کوچولو به آن‌ها می‌پیوندد. هیچ‌کدام از کامیون‌های دیگر گمان نمی‌کنند که او بتواند از پس طوفان‌های مهیب بربیاید، ولی خودش می‌داند که قدرتش را دارد. و فقط محض اطمینان، برای این کار سخت تمرین می‌کند. امّا آیا وقتی یک کولاک شدید از راه می‌رسد، او به‌اندازه‌ای تمرین کرده است که بتواند خیابان‌ها را صاف کند و حادثه‌ای غیرمترقّبه را تاب بیاورد؟