با سیندرلا جشن بگیرید

یک مهمانی سلطنتی فوق‌العاده برای خودتان و دوستانتان ترتیب بدهید!
از دستور‌های مرحله به مرحله پیروی کنید تا کاردستی‌های زیبایی بر اساس شخصیت‌های داستان

توضیحات

یک مهمانی سلطنتی فوق‌العاده برای خودتان و دوستانتان ترتیب بدهید!
از دستور‌های مرحله به مرحله پیروی کنید تا کاردستی‌های زیبایی بر اساس شخصیت‌های داستان سیندرلا بسازید. با این کتاب یاد خواهید گرفت که چگونه یک میزبان خوب باشید، نکته‌هایی دریافت خواهید کرد تا وسایل کاردستی را بازیافت یا دوباره استفاده کنید، و می‌آموزید که چطور مهربانی و اهمیت خود را نسبت به حیوانات نشان دهید.