باشگاه کتاب‌خوانی خرگوشک به مدرسه می‌روند

خرگوشک و دوستان جنگلی‌اش از کتاب باشگاه کتاب‌خوانی خرگوشک دوباره برگشته‌اند! و این بار دارند به کلاس می‌روند تا مطمئن شوند دوست کوچکشان اولین روز مدرس

توضیحات

خرگوشک و دوستان جنگلی‌اش از کتاب باشگاه کتاب‌خوانی خرگوشک دوباره برگشته‌اند! و این بار دارند به کلاس می‌روند تا مطمئن شوند دوست کوچکشان اولین روز مدرسه را به بهترین شکل ممکن بگذراند‍!
بانی و دوستان جنگلی‌اش هر شنبه صبح برای جلسه‌ی باشگاه کتاب‌خوانی در کتابخانه‌ی شهر جمع می‌شوند. اما یک روز تابستان، دوستشان در کتابخانه، جوزی، برای بانی اعتراف می‌کند که از شروع مدرسه مضطرب است. خرگوشک فکری به ذهنش می‌رسد: خودش هم با او برود! خیلی زود، دوستان خرگوشک، خرس و راکن و پرنده و خارپشت و سنجاب و موش کور و موش و قورباغه هم تصمیم می‌گیرند به او بپیوندند… و اولین روز مدرسه‌ی جوزی به یک ماجراجویی به همراه حیوانات مختلف تبدیل می‌شود!
برای هر کودکی که می‌خواهد به مدرسه برود، این کتاب داستانی تسلی‌بخش، بانمک و گرم و نرم است که دوستی را جشن می‌گیرد و همه را برای کتاب خواندن به هیجان می‌آورد.