باب اسفنجی خارج از آب – خوب، بد، خرچنگ

باز هم اتفاقی تازه در شهر بیکینی‌باتم! صبح دوشنبه که باب اسفنجی به همراه پاتریک در حال رفتن به همبرگرفروشی آقای خرچنگ هستند ناگهان صدایی را می شنوند.

توضیحات

باز هم اتفاقی تازه در شهر بیکینی‌باتم! صبح دوشنبه که باب اسفنجی به همراه پاتریک در حال رفتن به همبرگرفروشی آقای خرچنگ هستند ناگهان صدایی را می شنوند. آقای خرچنگ در حال داد زدن است: «پلانکتون داره حمله می‌کنه!» آن‌ها به آسمان نگاه می‌کنند و می‌بینند که یک ربات بزرگ شبیه به پلانکتون دارد به همبرگرفروشی نزدیک می‌شود. پلانکتون که می‌خواهد دستور طرز تهیه‌ی همبرگر آقای خرچنگ را بدزدد، باب اسفنجی و پاتریک را کنار می‌زند و به سمت رستوران آقای خرچنگ می‌رود. یعنی پلانکتون موفق می شود نقشه‌اش را عملی کند؟