این عصبانی‌ام می‌کند

یک پسر کوچولو وقتی حوله‌های خیس کف حمام و مشق مدرسه‌اش را که با مداد شمعی خطخطی شده می‌بیند، می‌داند تقصیر چه کسی است: برادر کوچکش جک. و وقتی می‌رود م

توضیحات

یک پسر کوچولو وقتی حوله‌های خیس کف حمام و مشق مدرسه‌اش را که با مداد شمعی خطخطی شده می‌بیند، می‌داند تقصیر چه کسی است: برادر کوچکش جک. و وقتی می‌رود مدرسه، روزش از آن چیزی که بود هم بدتر می‌شود.
پسر کوچولو با نقاشی کشیدن از اتفاقاتی که آن روز برایش افتاده می‌تواند به چیزهایی که عصبانی‌اش کرده فکر کند و آرام شود ـ طوری که حتی برادر نامرتبش با دست و صورت رنگی هم دیگر آنقدرها به نظرش بد نمی‌آید.
مجموعه کتاب‌های «با احساساتمان چه‌کار کنیم؟» برای این طراحی شده‌اند که بچه‌ها همان‌طور که خواندن یاد می‌گیرند، احساساتشان را هم شناسایی کنند و برخورد با آن‌ها را بیاموزند.