الما- زندگی خرسی

اِلما بچه‌ای شاد و رهاست که یک خرس او را بزرگ می‌کند و الما او را پدر خودش می‌داند. اما بابا خرسه رازی را از او مخفی نگه می‌دارد و این‌دو که از هم جد

توضیحات

اِلما بچه‌ای شاد و رهاست که یک خرس او را بزرگ می‌کند و الما او را پدر خودش می‌داند. اما بابا خرسه رازی را از او مخفی نگه می‌دارد و این‌دو که از هم جدانشدنی هستند، باید سفر دور و درازی را پشت سر بگذارند تا زندگی اسرارآمیز تازه‌ای را بیرون از جنگل آغاز کنند. همان‌طور که رازهای به هم پیوسته‌ی گذشته و آینده‌ی الما را کشف می‌کنند، ماجراها و خطرات ناشناخته‌ای در انتظارشان است.