ابرقهرمانان – نجات شهر

با بزرگ‌ترین کارآگاه دنیا، بتمن و مرد آهنین و سوپرمن همراه شوید! بتمن و سوپرمن به رابین و واندروومن پیوسته‌اند تا به جنگِ جوکر، لکس لوتر، کت وومن، پوی

توضیحات

با بزرگ‌ترین کارآگاه دنیا، بتمن و مرد آهنین و سوپرمن همراه شوید! بتمن و سوپرمن به رابین و واندروومن پیوسته‌اند تا به جنگِ جوکر، لکس لوتر، کت وومن، پویزن و دورو بروند!