ابرقهرمانان – مسابقه دور دنیا

سوپرمن و فلش سر اینکه کدام‌یک سریع‌تر می‌دود، با هم اختلاف نظر دارند. بنابراین تصمیم می‌گیرند باهم مسابقه بدهند: این بار دورِ دنیا! اما آیا شرورهای قص

توضیحات

سوپرمن و فلش سر اینکه کدام‌یک سریع‌تر می‌دود، با هم اختلاف نظر دارند. بنابراین تصمیم می‌گیرند باهم مسابقه بدهند: این بار دورِ دنیا! اما آیا شرورهای قصه اجازه می‌دهند این مسابقه به سرانجام برسد…؟