ابرقهرمانان – عدالت فضایی

با واندر وومن، سوپر گِرل، بَت‌گِرل و بقیه‌ی قهرمانان محبوبتان همراه شوید! وقتی که شرورهای فضایی، ساکنین زمین را به دزدیدن اسباب‌بازی‌هایشان تهدید می‌ک

توضیحات

با واندر وومن، سوپر گِرل، بَت‌گِرل و بقیه‌ی قهرمانان محبوبتان همراه شوید! وقتی که شرورهای فضایی، ساکنین زمین را به دزدیدن اسباب‌بازی‌هایشان تهدید می‌کنند، قهرمانان قصه باید زمین را نجات دهند. اما آیا واندر وومن، سوپر گِرل، بت‌گرل و بقیه‌ی قهرمان‌ها می‌توانند بدون یک نقشه‌ی دقیق، جلوی شرورهای فضایی را بگیرند…؟