آنجا که شادی آغاز می‌شود

این کتاب که در ادامه‌ی کتاب «غصه که از راه می‌رسد» نوشته شده است، به ما نشان می‌دهد که شادی را همیشه می‌توانیم درون خودمان بجوییم و پیدا کنیم.
این کتا

توضیحات

این کتاب که در ادامه‌ی کتاب «غصه که از راه می‌رسد» نوشته شده است، به ما نشان می‌دهد که شادی را همیشه می‌توانیم درون خودمان بجوییم و پیدا کنیم.
این کتابِ تصویری آموزنده مقدمه‌ای عالی برای ذهن‌آگاهی و دانش عاطفی است. متن کوتاه و تصویرگری‌های ساده‌ی این کتاب خوانندگان را تشویق می‌کند تا شادی را، حتی اگر دور از دسترس به نظر می‌رسد، پیدا کنند. این کتاب به مفهوم شادی شکل می‌بخشد و این احساسِ فرّار را به چیزی واقعی تبدیل می‌کند و در عین حال این حقیقت را به یادمان می‌آورد که همیشه نمی‌توان شاد بود. متن عمیق و پرفکر این کتاب به خوانندگان اطمینان می‌دهد که زمانی که پیدا کردن شادی دشوار به نظر می‌رسد، می‌توان آن را در جاهای بسیاری یافت: سهیم شدن چیزی با یک دوست یا کمک کردن به کسی که نیاز به کمک دارد می‌تواند شادی بیافریند.
شادی را بشناسیم و وقتی که تجربه‌اش می‌کنیم قدرش را بدانیم و فراموش نکنیم که شادی با ما آغاز می‌شود. «آنجا که شادی آغاز می‌شود» کتابی فوق‌العاده برای کودکان و بزرگ‌سالانی است که هر روز غم و جستجوی شادی را تجربه می‌کنند.