آشنایی مداد با پاک‌کن

این کتاب بانمک و آموزنده این ماجرا را تعریف می‌کند که مداد و پاک‌کن چطور دوستان صمیمی هم شدند!
وقتی مداد روی صفحات این کتاب نقاشی می‌کشد، پاک‌کن بخش‌ه

    این کتاب بانمک و آموزنده این ماجرا را تعریف می‌کند که مداد و پاک‌کن چطور دوستان صمیمی هم شدند!
    وقتی مداد روی صفحات این کتاب نقاشی می‌کشد، پاک‌کن بخش‌هایی از نقاشی او را پاک می‌کند و کتاب می‌شود بوم نقاشی‌ای برای خلاقیت‌های متفاوت مداد و پاک‌کن… تا جایی که آن‌ها متوجه می‌شوند کار هنری‌شان وقتی که با همدیگر کار می‌کنند، خیلی بهتر می‌شود!