آتش را خاموش کن – شهر لگو

به ایستگاه آتش‌نشانی شهر لگو خوش آمدید! کارآموز جدیدی در حال آموزش است اما کمی دست‌و‌پاچلفتی است! او هنوز نمی‌تواند شلنگ آتش‌نشانی را دست بگیرد یا هلی

توضیحات

به ایستگاه آتش‌نشانی شهر لگو خوش آمدید! کارآموز جدیدی در حال آموزش است اما کمی دست‌و‌پاچلفتی است! او هنوز نمی‌تواند شلنگ آتش‌نشانی را دست بگیرد یا هلیکوپتر را هدایت کند اما شاید چیزی در چنته داشته باشد که بتواند شهر را نجات دهد…