کتاب های سخنگو برای بچه ها

کتاب های سخنگو برای بچه ها

با چشم‌های بسته کتاب بخونین!

هزاران کتاب‌ سخنگو در پوکو منتظر بچه‌هایی‌ هستند که عاشق داستان شنیدن‌اند.

ماه ژوئن ماه کتاب‌های صوتی نام‌گذاری شده.
توی این ماه چندتا کتاب باهاتون حرف زدند؟ اسم‌هاشون رو به ما بگین.